بازاریابی محتوای پزشکی

یکی از اصلی‌ترین مشکلات اکثر شرکت‌ها در اجرای فرایند بازاریابی محتوا، صرف هزینه زیاد در تولید محتوا و نرسیدن به نتیجه دلخواه است. دلیل این عدم اثربخشی، تمرکز بر تولید محتوا با حجم بالا بدون در نظرگرفتن نیاز و مسئله مخاطبان و همچنین میزان فعالیت رقبا در حوزه محتوا است. خدمت نقشه راه محتوا از جمله خدمات استراتژیک فرامحتوا است که با بررسی سه بخش نیاز مخاطبان، عملکرد وضعیت موجود وب‌سایت و تحلیل رقبا در حوزه محتوا، اثربخشی تولید محتوا و روند رشد و توسعه کسب‌وکار را تضمین خواهد کرد. استفاده از نقشه راه محتوا، سرمایه‌گذاری برای اثربخشی و هدفمند نمودن هزینه‌های تولید محتوای بلندمدت است

+
مشتریان فعال
+
پروژه ها
+
کارشناسان تیم

مراحل بازاریابی محتوا برای پزشکان و کلینیک ها

03
تحلیل رقبا
  • شناسایی و اولویت‌بندی رقبا
  • بررسی میزان و حجم فعالیت رقبا در حوزه محتوا
  • جایگاه‌یابی برند در بازار محتوا
02
بررسی وضعیت موجود وب‌سایت
  • تحلیل اکانت وب‌مستر
  • تحلیل کلمات کلیدی پرتکرار در لیست نمایش گوگل
  • تحلیل میزان ورودی از هر کلمه به سایت
01
تحلیل نیاز مخاطبان
  • شناسایی کلیدواژه‌های پر سرچ در صنعت
  • شناسایی عبارات و گروه کلمات کلیدی مرتبط با محصولات و خدمات
  • بررسی تعداد سرچ هر کلیدواژه به تفکیک
01
تحلیل نیاز مخاطبان

شناسایی کلیدواژه‌های پر سرچ در صنعت شناسایی عبارات و گروه کلمات کلیدی مرتبط با محصولات و خدمات بررسی تعداد سرچ هر کلیدواژه به تفکیک

02
بررسی وضعیت موجود وب‌سایت

تحلیل اکانت وب‌مستر تحلیل کلمات کلیدی پرتکرار در لیست نمایش گوگل تحلیل میزان ورودی از هر کلمه به سایت

03
تحلیل رقبا

شناسایی و اولویت‌بندی رقبا بررسی میزان و حجم فعالیت رقبا در حوزه محتوا جایگاه‌یابی برند در بازار محتوا

93%

شناسایی رقبا و دسته بندی کلیدواژه

91%

تحقیق کلمات کلیدی

94%

جایگاه یابی برند در بازار محتوا

93%

افزایش تعداد بازدیدکننده

امتیاز دهی